Citāti

Arhibīskaps Jānis Vanags: 


"Kristus piedzima ne tādēļ, ka zemes dzīve Viņam likās vilinoša. Viņš piedzima tādēļ, ka nebija citas izejas. Ne jau Viņam, bet tev nav citas izejas kā vienīgi Kristus."

"Sekošana Kristum ir kaut kas visam mūžam. Pat vairāk — visai mūžībai."

"Pirms taujāt par pēcnāves dzīvi, vajadzētu vispirms pavaicāt ne mazāk svarīgu jautājumu — vai man ir dzīve pirms nāves? Bieži vien to, kā dzīvojam, ir grūti nosaukt par dzīvi. Arī pirmsnāves dzīvei vajag augšāmcelšanos."

"Kaps, kurā sievas domāja Jēzu atrast, ir vienīgā vieta pasaulē, kur Viņa nav. Kristus augšāmcēlās, lai būtu visur, kur vien mēs savā dzīvē varētu nonākt. Lai būtu par mērķi katram mūsu ceļam."

"Jēzus saka — jūsu labad Man ir jāaiziet no tuva uz tuvāku. Viņam mūsos ir jāveic viss ceļa gabals no prāta, atmiņas un diskutēšanas līdz sirdij, mīlestībai, paklausībai un dziļākajai motivācijai. Lai paši esam stāsts par Jēzu Kristu, kas Viņu ceļ godā."

"Tiem, kas staigāja kopā ar Jēzu, nebija gandrīz nekā. Viņi neko nezināja par savu nākotni. Tomēr viņi dzīvoja pilnasinīgi un aizrautīgi. Kopā ar Kristu viņi dzīvoja tā, it kā katrs zaudējums jau būtu simtkārt atlīdzināts."

"Kad mīlestība uz Kristu ir pilnīga, vairs nav, no kā baidīties, jo Viņā ir viss, kas dzīvei dod mierinājumu un prieku. Viņu neviens nevar atņemt. Ar Viņu pietiek."

"Ticība ir sakne, kuras skaistais zieds un labais auglis ir paklausība, kas neklūp pār vajadzību nest upurus un ceļā neapstājas pat, ja tas ir grūts un tumšs. Caur paklausību Kristum dzīvē ienāk Dieva tuvums, prieks un miers, ko pasaule nespēj ne iedot, ne atņemt."

"Ko Jēzus grib no mums pretī par savu dzimšanu, darbu, ciešanām un paklausību līdz krusta nāvei? Kas būtu tāds, ko Kristus nevar pats, bet ko Viņš grib no tevis? Tikai vienu, ko Viņam nevar dot neviens cits, — tavu draudzību. Lai tu Viņam uzticies un ļauj Viņam veidot tavu dzīvi."

"Tādā laikmetā kā šis nesacīt Kristum "nē" jau var šķist liela lieta. Taču ziniet — neviens no jums nav spiests mūžīgi palikt pie sliekšņa. Ikviens cilvēks šai pašā brīdī var sacīt: "Kungs Jēzu, ienāc manī un pārveido manu dzīvi!""

"Mēs pārāk maz domājam par Dievu. Taču tieši šim nolūkam mums tika dota gan Atmoda, gan neatkarība. Mēs esam maza nācija. Mēs nevaram sevišķi ietekmēt pasaules karus un lielo politiku. Taču mēs varam daudz domāt par Dievu. Mēs varam dot vietu Jēzum — valdītājam Jēzum — savā dzīvē. Ar to mēs kalposim ne tikai savai, bet arī pasaules dzīvībai."

"Katrs no jums var būt eņģelis, kas Kristus nāves un augšāmcelšanās noslēpumu izskaidro kādam citam cilvēkam. Nav jābrauc uz tālu kontinentu mūžamežiem meklēt pagānu ciltis. Cilvēku, kam vajadzīgs eņģelis, jūs atradīsit tepat līdzās. Jūs viņu varat satikt jau rīt."


"Ja mācītājs izdara politikā ko sliktu, tad tas uzreiz nāk pār visas baznīcas un pat pār Kristus daudz cietušo galvu."

"Nestāsti Dievam, ka tev ir problēmas. Stāsti savām problēmām, ka tev ir Dievs."

0 komentāri:

Bloga veidne izstrādāta Clairvo